KLINISCHE STUDIES

Kindermedicijn BV helpt u om de informatie over uw klinische studies te communiceren op een manier die patiënten kunnen begrijpen en toepassen. De resultaten van ons werk zijn van enorme toegevoegde waarde voor de patiënt gedurende alle stappen van een klinische studie.

Potentiële deelnemers aan klinische studies hebben vaak problemen om de geleverde informatie te begrijpen. De bestaande materialen, zoals de uitnodiging, het toestemmingsformulier, verzekeringspapieren, gebruikersinstructies en waarschuwingen zijn vaak niet makkelijk leesbaar, moeilijk te begrijpen, verwarrend en lastig te onthouden. Dit maakt het moeilijker om een weloverwogen beslissing te maken om wel of niet deel te nemen aan klinische studies.

WAT WE DOEN

We herschrijven, ordenen en visualiseren de informatie zodat het bruikbaar is:

"Dit kan bijdragen aan versterking van het patiënten perspectief in klinische studies."

- Wim Groot, Hoogleraar Gezondheidseconomie Universiteit Maastricht

DE AANPAK

Kindermedicijn transformeert complexe informatie over klinische studies naar geordend drukwerk en animaties. Alles dat visueel gemaakt kan worden drukken we uit in overzichtelijke, aantrekkelijke beelden.

Het totaalpakket kan op verschillende manieren worden aangeboden. Voor jongeren is het bijvoorbeeld een uitkomst om informatie aan te bieden via een smartphone of tablet. Wanneer informatie op de juiste manier wordt aangeboden ondersteunt dat het proces waarbij de patiënt de beslissing neemt over deelname of tijdens de deelname aan de studie.

Niet alleen voor patiënten is deze manier van presenteren relevant en bruikbaar, ook wordt door medisch personeel, dat bij de studie betrokken is, kan dit visuele materiaal worden gebruikt om de hoofdpunten en waarschuwingen beter te onthouden.

Gratis demoversie