HomeBannerUpdate.png

WAT IS EEN BEELDSLUITER?

De Beeldsluiter is onze revolutionaire variant op de bekende bijsluiter. Zoals de naam al zegt, is het een bijsluiter, maar dan in beeld. Een animatievideo voorzien van gesproken tekst en ondertiteling informeert de patiënt over zijn of haar geneesmiddel. De Beeldsluiter is toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar. De Beeldsluiter brengt informatie efficiënter over dan de papieren bijsluiter alléén en draagt bij aan juist gebruik van het geneesmiddel. Bovendien is de Beeldsluiter gratis voor de patiënt en in meerdere talen beschikbaar. Tot slot sluit de Beeldsluiter aan bij de steeds verdergaande digitalisering van informatie in de zorg.

Naar de Beeldsluiter

smallkidOnComputer_edited.jpg

HET CONCEPT ACHTER DE BEELDSLUITER

De gangbare bijsluiter is steeds het uitgangspunt. Hieruit worden de belangrijkste punten geïdentificeerd. Vervolgens wordt dit samen met aanvullende informatie uit de wetenschappelijke literatuur, de door de fabrikant opgeleverde samenvatting van de product kenmerken (SmPC) en de klinische praktijk in een denkbeeldige mal gegoten. De informatie uit de praktijk wordt verkregen door een interview met een medisch specialist die ervaring heeft met de toepassing van het middel. Zo wordt nog duidelijker welke informatie écht van belang is voor de patiënt. Hieruit resulteert een script, wat vervolgens door de animatoren en stemacteurs tot leven wordt gebracht.

DOELGROEP EN BESCHIKBAARHEID VAN DE BEELDSLUITER

De Beeldsluiter slaat met beeld, begrijpelijke en gesproken tekst in meerdere talen de brug naar laaggeletterden, anderstaligen, allochtonen en ouderen, maar ook jongeren voor wie digitale informatie inmiddels vanzelfsprekend is. De Beeldsluiter kan worden bekeken op plekken waar zij gericht naar informatie over geneesmiddelen zoeken. Te denken valt aan patiëntenvoorlichtingsplatforms en -websites, waaronder die van apothekers en de medicijnpagina van de fabrikant zelf. Om Beeldsluiters ook op uw website mogelijk te maken is er een widget ontwikkeld die eenvoudig geplaatst kan worden door middel van een embed code. Het voordeel hiervan is dat met één widget de Beeldsluiter, inclusief alle het afspelen, meerdere talen en automatisch versiebeheer verzorgd is.

DoelgroepBeschikbaarHeid.jpg
Prem Adhien.jpg
orange-circle

"Ik maak gebruik van de Beeldsluiter om mijn patiënten van Novorapid Flexpen om te zetten naar insuline aspart Sanofi Solostar!"

- Prem Adhien, Apotheker, Epidemioloog, docent Universiteit Utrecht