HET VRAAGSTUK

Het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht is een ziekenhuis gespecialiseerd in kinderoncologie. Bij veel van de jonge patiënten in dit ziekenhuis is sprake van relatief zeldzame ziektebeelden (vrijwel altijd vormen van kanker). Het gevolg daarvan is dat er ook veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Hierbij is het een wettelijke verplichting de patiënt van tevoren te informeren.

Gezien de leeftijd van de doelgroep, namelijk kinderen van 6 tot 12 jaar, is het des te belangrijker dat de informatie op een begrijpelijke manier wordt aangereikt. Begrijpelijk voor het kind én de ouders, aangezien kinderen onder de 12 jaar niet zelfstandig mogen beslissen over deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

DE UITVOERING

Bij deze opdracht was het uitgangspunt een wetenschappelijk artikel, met daarin een complexe diagramweergave van de ESMO-richtlijn. We gingen ons beraden om een simpeler en gebruiksvriendelijker schema te maken. Hierbij is er allereerst gekeken naar de inhoud. De tekst en (de route door) het oorspronkelijke schema werden vereenvoudigd. Dit leverde een kale versie op met de inhoud, die vervolgens vanuit het oogpunt van het design werd bekeken. Zo werd de huisstijl van Pfizer toegepast, het schema aangevuld met icoontjes ter ondersteuning van de boodschap, en kritisch gekeken naar de verhouding tussen het schema en (de hoeveelheid) tekst. Vervolgens werd er in deze fase ook overlegd met de klant. Diverse feedbacksessies tussen de partijen klant, inhoud en vorm volgden. Zo kon er gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en visies naast elkaar worden gelegd, om tot een optimaal resultaat te komen.

In het Prinses Máxima Centrum zijn we altijd op zoek naar betere behandelingen voor zieke kinderen. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek.

HET RESULTAAT

Het Prinses Máxima Project heeft geresulteerd in 4 producten:

-Animatie ‘’doe je mee’’, en een brochure met dezelfde inhoud
-Animatie ‘’biobank’’ (over het gebruik van afgenomen lichaamsmonsters voor onderzoeksdoeleinden)
-Animatie ‘’care and research’’

Hiermee hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorg voor kinderen met kanker.