HomeBannerUpdate.png

Goede zorg kan niet zonder goede communicatie

Naar portfolio

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van: Kindermedicijn

Door deze informatie te bezoeken en/of op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel de zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en gebruik maakt van bronnen die geacht betrouwbaar te zijn, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, actualiteit, volledigheid van de geboden informatie. De beheerder van deze site wijst dan ook iedere aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van de juistheid, actualiteit, volledigheid en het ongestoord gebruik.

Indien op de website wordt verwezen naar sites van derden, betekent dit niet dat de informatie op deze sites worden aanbevolen. De informatie op dergelijke sites is ook niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. De beheerder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid en/of is verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid van de geboden informatie op deze sites. Het gebruik van dergelijke links is dan ook voor eigen risico.

De beheerder behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie waaronder mede moet worden verstaan maar doch niet uitsluitend teksten, materiaal, logo’s en grafisch materiaal. Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen, te verspreiden of op enige andere manier te openbaren zonder schriftelijke toestemming hiervoor te hebben verkregen van de beheerder.

De beheerder behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland te Rotterdam.

Google Recaptcha

Het invullen en versturen van onze formulieren worden beschermd door de ReCAPTCHA functie van Google.
De Privacy Policy en Terms of service van Google zijn dus hierbij toepasselijk.

Cookies

Algemene informatie

Een cookie is een klein bestandje dat Kindermedicijn op je computer of mobiele apparaat bewaart wanneer je onze website bezoekt.
Het maakt ons mogelijk om inzichten te krijgen in het gedrag van gebruikers zodat we onze website voor u kunnen optimaliseren.

Gedetailleerde Informatie

Elke cookie die we gebruiken heeft een eigen functie:

CookiesKindermedicijn.PNG