Hematon_logo_WEBP.height-63

Over Hematon

Hematon is de organisatie voor patiënten met bloed- of lymfeklierkanker, mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan en hun naasten. Dit zijn heftige zaken voor degenen die hiermee te maken krijgen. Het is daarom van groot belang dat patiënten goed geïnformeerd worden. Hematon heeft ons gevraagd een drietal animaties te ontwikkelen voor 3 verschillende onderwerpen: zenuwschade bij een chemokuur, wait-and-see bij chronische lymfatische leukemie (CLL) en de behandeling van mantelcellymfoom. Ter ondersteuning van de wait-and-see animatie kwam ook het verzoek een brochure te ontwikkelen die ingaat op de leefstijl en gezondheid van de patiënt.

De uitvoering

Onze eerste stap is het ontwikkelen van een script. In een document worden de belangrijkste onderwerpen onder elkaar gezet. Wat komt er in de animatie aan bod? Het script wordt in een overleg besproken met de opdrachtgever. Ondertussen levert de opdrachtgever de huisstijl aan. Deze huisstijl wordt gebruikt voor het maken van een ontwerp. Met behulp van de huisstijl, het script en de ontwerpen kwamen de zogenaamde storyboards tot stand. Dankzij de storyboards kan een opdrachtgever de inhoud van de animatie inhoudelijk beoordelen en waar nodig nog aanpassingen voorstellen. Na goedkeuring van het storyboard konden de animatoren de verhaallijn en de karakters tot leven gaan brengen.

Het resultaat

Kindermedicijn heeft tot tevredenheid van Hematon animaties en een brochure ontwikkeld die patiënten helpen tijdens een heftige periode in hun leven. Deze manier van informatie overbrengen helpt de kijker bij het begrijpen en onthouden van belangrijke instructies. Bijkomend voordeel is dat het makkelijk is om de informatie later met anderen te delen of zelf nog eens terug te luisteren.