NovartisFix.jpg

het vraagstuk van de opdrachtgever

Voor farmaceutische bedrijven is het belangrijk om hun eigen producten kritisch te blijven bekijken, om zo de veiligheid en integriteit te bewaken. Het registreren van gerapporteerde bijwerkingen is daarvan een wezenlijk onderdeel. Maar het proces tussen het optreden van een nieuwe bijwerking en de registratie gaat niet zonder slag of stoot.

Zo is het voor patiënten vaak onduidelijk waar ze terecht kunnen, of vinden ze dit zó complex dat men er maar van afziet. Om die reden heeft Novartis ons benaderd met een interessant vraagstuk. Zij wilden namelijk dat er een applicatie ontwikkeld werd voor het melden van nieuwe bijwerkingen van hun producten. Deze wijze van bijwerkingen rapporteren past in het moderne digitale tijdperk, en maakt het een stuk laagdrempeliger voor een groot deel van de patiëntenpopulatie.

NovartisUitvoering.PNG

DE UITVOERING

Ons startpunt was een formulier dat toegestuurd was door Novartis. Hierop stonden de vragen die zij willen stellen aan de melder, kort en zakelijk. Dit document hebben we vervolgens kritisch bestudeerd. Waren de voorgestelde vragen wel zo geschikt? Deze vragen werden vervolgens beter verwoord en de tekst ontdaan van het puur zakelijk karakter, zodat deze gericht werd op de melder. De melder is overigens niet persé de patiënt, aangezien dit bijvoorbeeld ook een echtgenoot, verzorgende of arts kan betreffen.

Er werd een opzet gemaakt voor de ‘’flow’’ van deze inhoud door de applicatie. Zo kon een voorstel worden gedaan aan de klant betreffende de verschillende soorten schermen, menu’s en digitale formulieren.

Hierna volgde de vormgeving, neutralere vormgeving te hanteren, met een voor de patiënt vriendelijke uitstraling. Zo werd in overleg met Novartis besloten om de applicatie juist niet in hun huisstijl te maken, maar om een neutralere vormgeving te hanteren.

Een gebruiksvriendelijke en doeltreffende applicatie, die het melden van bijwerkingen laagdrempeliger maakt.

het resultaat

Het uiteindelijke product van dit project was de ‘’Novartis AE-meldingen-tool’’, een gebruiksvriendelijke en doeltreffende applicatie zoals de bedoeling was. Voorzien van duidelijke formulieren en eenvoudig in gebruik, maar met stiekem nog best wat complexiteit onder het oppervlak. Zo is er goed nagedacht over de datumvelden, waar de patiënt onder meer moet invoeren wanneer het geneesmiddel gestart is. De trend is dat men in een datumveld heel kritisch is op hetgeen ingevuld is, zodat de gebruiker vaak niet door kan.

Echter, inherent aan de zaken waarnaar deze applicatie vraagt, is dat men vaak niet precies meer weet wanneer dit was. Zo is het moeilijk om een precieze datum aan te geven wanneer een ziekte of bijwerking begon. Én daarom besloten wij om de datumvelden juist níet te streng te maken. Zo wordt de melder niet onnodig geblokkeerd, en wordt de applicatie des te gebruiksvriendelijker.