Ons Verhaal

Kindermedicijn BV bedenkt, ontwikkelt en realiseert innovatieve zorgprojecten. Wij zijn een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van creativiteit en inhoud, dat zich toelegt op het begrijpelijker en toepasbaar maken van gezondheidsinformatie.

Een open boek met 3 personen met een dokter functie, 3 patiënten en een schrijfveer

Onze Inspiratie

Kwetsbare groepen, zoals kinderen, anderstaligen en laaggeletterden vormen onze bron van inspiratie. Het vertalen van complexe wetenschappelijke taal naar heldere concepten die mensen kunnen begrijpen en toepassen is ons doel.

Missie & Visie

Kindermedicijn gelooft in hechte samenwerking met gezondheidszorg en farmacie om medische informatie op een creatieve en begrijpelijke manier aan patiënten aan te bieden. Een eerlijke en open wijze van communiceren staat hierbij centraal.

Specialismen

Dankzij ons brede zorgnetwerk kunnen wij ook in opdracht helpen initiatieven vorm te geven. Wij beschikken over benodigde expertise op het gebied van:

  • 2D/3D (medische) Animatie
  • Softwareontwikkeling
  • App/webontwikkeling
  • Onderzoek en testen
  • Clinical/Medical writing
  • Cybersecurity zorgbedrijven
  • Patiënten- en gezondheidscommunicatie
  • Grafisch ontwerp
  • Social Mediastrategie
  • Audiovisuele productie

Onze jarenlange ervaring op het gebied van de bovengenoemde specialismen en een breed, aanvullend (zorg)netwerk maakt ons de ideale partner om uw ideeën, startups en of technologische ontwikkelingen te ondersteunen.