PfizerEdited.png

het vraagstuk van de opdrachtgever

Bij de behandeling van ingewikkelde en zeldzamere ziektebeelden komen specialistische richtlijnen om de hoek kijken. Deze zijn meestal ingewikkeld, en daardoor vrij tijdrovend om mee te werken. Een voorbeeld van zo’n aandoening is acute myeloïde leukemie (AML). Voor deze aandoening bestaat de ESMO- richtlijn AML, die ontwikkeld is door de European Society for Medical Oncology.

We zijn benaderd door Pfizer, met een vraagstuk omtrent een door hun ontwikkeld monoklonaal antilichaam tegen AML. Zij waren namelijk van mening dat de toepasbaarheid van hun middel onvoldoende duidelijk naar voren kwam in de reeds bestaande ESMO-richtlijn. Hun vraag was dan ook om een duidelijkere variant te maken hierop. Dit met de bedoeling om het zorgverleners gemakkelijker te maken de ESMO-richtlijn te hanteren bij het overwegen van de behandelopties.

Deuitvoer.png

DE UITVOERING

Bij deze opdracht was het uitgangspunt een wetenschappelijk artikel, met daarin een complexe diagramweergave van de ESMO-richtlijn. We gingen ons beraden om een simpeler en gebruiksvriendelijker schema te maken. Hierbij is er allereerst gekeken naar de inhoud. Bij iedere fase werd er overlegd met de klant. De tekst en (de route door) het oorspronkelijke schema werden vereenvoudigd. Dit leverde een kale versie op met de inhoud, die vervolgens vanuit het oogpunt van het design werd bekeken. Zo werd de huisstijl van Pfizer toegepast, het schema aangevuld met icoontjes ter ondersteuning van de boodschap, en kritisch gekeken naar de verhouding tussen het schema en (de hoeveelheid) tekst. Na nogmaals overleg met de klant werd diverse feedbacksessies tussen de partijen klant, inhoud en vorm volgden. Zo kon er gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en visies naast elkaar worden gelegd, om tot een optimaal resultaat te komen.

Specifieke doelgroep (specialisten), waarvoor andere wetmatigheden gelden dan voor patiënten.

het resultaat

Het eindproduct van dit project was een nieuw diagram, dat overzichtelijk en ruim oogt, en de toepassing van het middel van Pfizer als uitgangspunt heeft. Deze toepassing werd bovendien per subgroep patiënten weergegeven. Zo weten zorgverleners precies op welke factoren ze moeten letten bij de overweging om dit middel in te zetten bij hun AML-patiënten.

Van het diagram is er zowel een versie op A4-formaat als een digitale variant beschikbaar. De digitale (‘’staande’’) variant is smaller en langer, zodat je er makkelijk doorheen kan scrollen.