De Beeldsluiter

In 2012 introduceerden wij de Beeldsluiter. Een belangrijke innovatie die antwoord biedt op een toenemend schrijnend probleem: verkeerd gebruik van medicijnen onder laaggeletterden, anderstaligen en kinderen.

Verschillende toestellen met voorbeelden van Kindermedicijn beeldsluiters

Wat is een Beeldsluiter?

De Beeldsluiter is een nieuwe vorm van de bijsluiter. Dit is een bijsluiter voor medicijnen, maar dan in beeld. Een animatievideo voorzien van gesproken tekst en ondertiteling informeert de patiënt over zijn of haar geneesmiddel. De Beeldsluiter is toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar. De Beeldsluiter brengt informatie efficiënter over dan de papieren bijsluiter alleen en draagt bij aan juist gebruik van het geneesmiddel. Bovendien is de Beeldsluiter beschikbaar in alle talen.

Voor wie is de Beeldsluiter?

De Beeldsluiter slaat met beeld, begrijpelijke en gesproken tekst in meerdere talen de brug naar laaggeletterden, anderstaligen, allochtonen en ouderen, maar ook jongeren voor wie digitale media en video inmiddels vanzelfsprekend is. Tegelijk sluit het aan bij de steeds verdergaande digitalisering van informatie in de zorg. Daarom is de Beeldsluiter met veel enthousiasme en belangstelling ontvangen door patiënten en zorgprofessionals.

Waar vind je de Beeldsluiter?

De Beeldsluiter is te bekijken op plekken waar de patiënt gericht naar informatie over medicijnen zoekt. Te denken valt aan patiëntenvoorlichtingsplatforms en -websites, waaronder die van apothekers en de medicijnpagina van de fabrikant zelf.

Om Beeldsluiters op uw website mogelijk te maken is er een zogenaamde widget ontwikkeld die eenvoudig geplaatst kan worden door middel van een embed code. Het voordeel hiervan is dat met één widget de Beeldsluiter inclusief alle keuzemogelijkheden voor afspelen, meerdere talen en automatisch versiebeheer verzorgd is.

Artsen en apothekers kunnen in hun dagelijks werk de Beeldsluiter inzetten om extra uitleg te geven aan cliënten met beperkingen en/of cliënten die te kampen hebben met taalbarrières.