Apps

Kindermedicijn BV startte in 2016 met de bouw van de Beeldsluiter app die daarmee voortbouwt op het succes van de online Beeldsluiters. Waar het doel van de Beeldsluiters het verstrekken van "informatie" is, draait het bij de Beeldsluiter app om "gedragsverandering".

Voorbeelden van kindermedicijn apps op verschillende telefonen

Doel van de app

Het doel van de app is patiënten niet alleen bij de eigen behandeling en monitoring te betrekken, maar ook actief deel te laten nemen aan coördinatie, vaststelling van de zorgeisen en communicatie met zorgverleners. Deze activiteiten leggen uiteraard een claim op de patiënt, de app helpt patiënten effectief met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Patiënten zelf verantwoordelijkheid en regie geven over de eigen zorg en medicijngebruik heeft aantoonbaar hogere therapietrouw tot gevolg. Via zelfmanagement leveren patiënten een belangrijke bijdrage aan betere zorg.

Motivatie

De app start met informeren van de patiënt over de juiste toepassing en tijdige toediening van medicijnen. Reminders ondersteunen de patiënt hierbij. Om gedragsverandering te bewerkstelligen is “gamification” toegepast. De patiënt ontvangt een beloning wanneer deze voldoende punten heeft verzameld. De beloning bestaat uit het terugverdienen van (delen) van het eigen risico.